Bội bạc...
Tác giả : Nguyễn Chương MT Ngày đăng: 2020-07-18


B ỘI BẠC HAI MẶT, ĐEN LÒNG
1. Quái, có những dân chủ viên người VN sống bên Châu Âu cứ chê bai "Mỹ kỳ thị da đen".
Phải chi mấy vị đó dốt nát không học thì không nói làm gì, đàng này có học hành, khó hiểu lắm đa. Coi, bên Quốc hội Liên Âu (EU) có 705 vị, trong đó chỉ có vỏn vẹn 9 nghị viên da đen gốc châu Phi (tức 1.27%). Trong khi đó, Quốc hội Mỹ có 535 vị (ít hơn số nghị viên EU) nhưng có tới 58 nghị viên da đen (tức 10.8%) !
Té ra nước Mỹ "kỳ thị" mà tỷ lệ số nghị viên da đen nhiều hơn hẳn, gấp 10 lần so với EU mà mấy ông mấy bà "dân chủ viên VN" đang cắm sào (nhưng ưa làm.... tổng thống online bàn chuyện nước Mỹ).
Ở Mỹ có hơn 40 triệu dân gốc Phi. Ở Châu Âu có hơn 22 triệu công dân da đen gốc Phi. Đại khái, dân gốc Châu Phi ở Mỹ quả là nhiều gấp 2 lần bên Châu Âu, nhưng số dân cử gốc Phi Châu ở Mỹ không chỉ gấp đôi cho tương ứng mà nhiều gấp 6,5 lần bên Châu Âu.
2. Đặc biệt, hãy nhìn lại toàn thế giới phương Tây:
Ở Mỹ, và chỉ có duy nhứt ở Mỹ mà thôi, mới có công dân da đen Barack Hussein Obama trở thành Tổng thống.
Còn Châu Âu? Ở Pháp, ở Đức, Anh, Ý, v.v... cho đến giờ này có công dân da đen nào trở thành Tổng thống, Thủ tướng không? Có nằm mơ cũng không dám thấy.
Đây, nói ngay về Obama.
Hết làm tổng thống, Obama mất giá trị lợi dụng và bị thế giới Hồi Giáo xem rẻ như ếch nhái
Tỉ như toàn bộ 40 triệu người da đen ở Mỹ bỏ phiếu cho Obama, ông ta có đắc cử không? Nếu chỉ có da đen bầu, Obama không có cửa đắc cử. Mà do nhiều cử tri da trắng đã bỏ phiếu cho ông ta.
Nếu người Mỹ da trắng kỳ thị dân da đen tới số, Obama chỉ có nước tìm về quê gốc Kenya ăn bốc.
Obama thừa biết ông ta được diễm phúc ngồi vào trong Tòa Bạch Cung là do lá phiếu của cử tri da trắng. Vậy mà, hiện nay Obama cứ thọc gậy bánh xe, kích động bằng chiêu bài "kỳ thị chủng tộc".
Không thể không nói Obama quả là kẻ ăn cháo đá bát đối với nền chánh trị Mỹ! Nhắc lại: chỉ có nước Mỹ, trong toàn thế giới phương Tây, thì dân da đen mới được bầu làm tổng thống mà thôi.
Obama đồng nghĩa với loại người hai mặt, bội bạc, đen lòng.
Nguyễn- Chương Mt
----------