Người da đen Thiên Chúa Giáo phản đối sự bạo loạn của phong trào Black Lives Matter
Nguồn: Facebook và Youtube Ngày đăng: 2020-07-19

----------