Nước lũ cuồn cuộn Đập Tam Hiệp vượt mức báo động, Tập Cận Bình hoang mang sốt vó
Tác giả : Hoài An Nguồn: Tin Tức 24H Ngày đăng: 2020-07-19
----------