Phát biểu đanh thép của TT Thái Anh Văn khiến 5 triệu Đảng viên CSVN cúi đầu ô nhục
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-20
----------