Diễn văn khiến cả nước Mỹ bừng tỉnh trước Trung Cộng của Tổng chưởng lý Barr
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-23
----------