Giữa cảnh thù trong giặc ngoài, TT Trump vẫn mạnh tay tiễu trừ phản tặc
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-25
----------