Đáng kinh ngạc: Tổng thống Donald Trump nói về ân sủng Chúa hùng hồn như một linh mục đang giảng đạo
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-27
----------