Từ trước đến nay (60 năm trở lại), chúng ta dựa vào ai ...?
Tác giả : Đặng Quang Chính Nguồn: Diễn Đan PSXH Ngày đăng: 2020-07-28
Cuộc chiến 1954-1975 đã qua.
Cuộc chiến 1975-2020 còn dai dẳng, nhưng thời gian đã trôi qua 45 năm.
Ta có thể tống kết như sau:
1. GIAI ĐOẠN 1
1975-1985: nhiều tổ chức, Mặt trận và đảng phái đã dốc lòng làm cuộc thay đổi.
Có tổ chức bị địch trà trộn, khiến kế hoạch bị bại lộ, bị phá tan và người lãnh đạo bị xử tử.
Có tổ chức bị địch trà trộn, đưa quân vào đất địch mà khua trống, kèn ầm ĩ nên bị giặc đánh tan tác.
2. GIAI ĐOẠN 2
Dùng quân sự để tạo thế lật đổ, nhưng không xong, MT đã bị địch đánh tan tác, đổi danh thành một đảng chính trị. Nhưng, họ chủ trương CANH TÂN, đã làm dân chúng nghi ngại. Thêm vào sự nghi ngại đó, việc quyên tiền mà không đưa đến một kết quả rõ rệt khiến LÒNG TIN bị sút giảm mạnh.
3. GIAI ĐOẠN 3
Có những tổ chức mang danh chính phủ. Có những cá nhân hô hào lật đổ chính phủ CS ở Việt Nam, nhưng việc hô hào, thực hiện có nhiều điểm gây nghi vấn trong đồng bào. Hơn nữa, người dân đã mất NIỀM TIN quá lớn. Do đó, khi các Chính phủ, các cá nhân kêu gọi trợ giúp, quyên tiền chỉ làm tình hình xấu thêm mà thôi.
4. GIAI ĐOẠN 4
Khi cuộc tranh đấu giữa người Việt hải ngoại với CP CS Việt Nam trôi qua hơn 45 năm ... hay kéo dài không lâu nữa.
Tất cả các lực lượng người Việt hải ngoại (đảng phái, MT, cá nhân) chỉ hoạt động có tính manh động, chạy theo "thời vụ" (nghĩa là khi CP CS Việt Nam có một biểu hiện gì đó thì họ lại ra Tâm thư, Nghị quyết ...v...v... để gọi là chống đối)
Trong giai đoạn 4 này, nếu có tổ chức kết hợp được trong ngoài, đang âm thầm hành động; điều đó là một điểm khởi sắc và hy vọng cho tiến trình đổi mới sẽ xảy ra.
Từ một kết hợp như thế, mới có một vế quan trọng đi theo sau đây. GIẢ DỤ, chiến tranh Tàu-Mỹ xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến tình hình VN. Nhưng, NẾU không có tổ chức đã làm sẵn việc kết hợp lực lượng bên trong, tình hình không khá hơn được.
Từ 45 năm trở lên, tổ chức nào còn có sự gắn kết và lôi kéo được sự ủng hộ của đa số quần chúng trong nước (cũng như ngoài nước) ... tình hình đấu tranh mới có cơ hội tiếp tục đứng vững.
Ai, nhóm, tổ chức, MT, đảng phái nào ... biết dựa vào DÂN và kết hợp, tổ chức được thành một thể thống nhất, cuộc đấu tranh mới có thể khởi sắc!
Đặng Quang Chính
----------
Ý kiến của John Tornado :
(tạm gọi bằng tiếng Việt cho có mùi Mít là ông Giôn Lốc Xoáy – BBT/BCT) :

Vài hàng góp ý với mọi người yêu nước,
Lật đổ chế độ cướp sạch quả thật hết sức gian nan, thử thách vì:
1- 80% người Việt trong nước sinh sau 1975 họ chỉ biết có CS mà thôi.
2- Lớp già VNCH chống cộng mãnh liệt chỉ còn may ra được 20%-30% còn sống và đều trên 75 tuổi.
3- Chưa có thế hệ thứ 2, thứ 3 thay thế.
4- Người dân trong nước chống cộng mạnh chỉ có Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài nhưng cũng không đủ mạnh để làm cơn bão; chỉ viết kiến nghị cho vui vậy thôi.
5- Vài năm trước dân chống Tàu rất mạnh; nhưng bị VC đánh đau quá nên xìu luôn.
6- Một số lãnh đạo tôn giáo bị VC làm áp lực nên bịt miệng tu sĩ lên tiếng nói thay dân.
7- Chưa có anh hùng xuất hiện.
8- VC vô cùng quỷ quyệt, có vũ khí, lực lượng để trấn áp bất cứ ai ngo ngoe chống chúng.
9- VC có giặc Tàu hậu thuẫn và dạy chúng mưu cao kế độc để diệt dân nổi dậy.
10- Dân ta chỉ có tay không...
Ai có thể cứu dân tộc VN khỏi bàn tay tàn độc của bọn Cướp Ba-Đình Hồ Chó Minh???
Xin thưa: chỉ có Ông Trời mới cứu được VN mà thôi ... như Ngài đang tiêu diệt Trung Cộng vậy.
Xin Trời gởi Thiên Sứ (Messenger) đến cứu dân ta...
Xin Trời ban ơn soi sáng cho Lãnh đạo CS biết họ láo bậy và trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân.
Chúc bình an đến quý vi hữu trong ngoài nước hãy vững tin vì Nothing is impossible to God.
JT
------
Kính cụ NN,
Chúng tôi đang chờ và hy vọng vào Messenger Donald Trump đấy cụ NN ạ. Câu nói của cụ NN có thể đúng với cụ nhưng với tôi thì không bao giờ đầu hàng hay theo bọn CS , vì tôi là chiến sĩ VNCH.
Một ngày là Chiến sĩ VNCH thì cả đời là CSVNCH cho tới chết. Tôi biết cụ không ưa tôi vì tôi ủng hổ TTT. Nhưng it's OK.
President Donald Trump is our last HOPE who can wipe off Communism from the face of the earth. VC will be gone, too.
Chúc cụ an mạnh .
JT
----------