THƯ GỬI GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU. Ngày đăng: 2020-07-29


Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
Thưa ông Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo sư môn Bang giao Quốc Tế tại trường Đại Học George Mason, Tiểu bang Virginia.
Đây là một bức thư minh danh của một Cựu Chiến sĩ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đặt vấn đề nghiêm chỉnh với một người có học vị Tiến sĩ, là Giáo sư thực thụ của Trường Đại Học Hoa Kỳ; chứ không phải là Tiến sĩ hàm thụ, như một số người khác. Bởi vì tôi nhớ lời dạy của nhà cách mạng Phan Chu Trinh cho người trí thức phải có bổn phận “KHAI DÂN TRÍ” để “CHẤN DÂN KHÍ” cho đồng bào mình thì mới mong thoát vòng nô lệ ngoại bang. Tôi đặt câu hỏi với ông để ông giảng giải cho quần chúng sử dụng lá phiếu của họ trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm nay một cách chính xác. Tôi không có ý “làm phiền” ông như chữ của Tiến sĩ Trần Huy Bích chê tôi là kẻ thường làm phiền mọi người. Tôi đặt vấn đề để nghe lời chỉ giáo của bậc trí thức, để nhờ họ khai sáng; chứ tôi không rảnh để làm phiền người họ.
1/ Là Giáo sư môn học Bang Giao Quốc tế, ông có thấy cái sự kiện Hoa Kỳ làm cho Trung Cộng giàu lên để từ bỏ chủ nghĩa cộng sản là đúng hay sai?
2/ Là người từng ở trong Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ông có thấy sự đập phá, cướp bóc của cái gọi là AntiFa là đúng hay sai? Tại sao tại các Tiểu bang có Thống đốc Dân Chủ, tại Thành phố có Thị trưởng Dân Chủ thì Cảnh sát tại các nơi đó không được chống bạo loạn là đúng hay sai?
3/ Phong trào với khẩu hiệu “Black Lives Matter”, theo ông, có phải là sự tự phát của người Da Đen đứng lên đòi bình đẳng chủng tộc hay do một thế lực ngầm đứng đàng sau chỉ đạo để phá rối trị an?
4/ Ông có thấy những lãnh đạo Dân Chủ quỳ lạy anh George Floyd là họ thực sự thương xót nạn nhân Da Đen hay đó là một màn kịch lợi dụng chủng tộc để xin phiếu người Da Đen một cách tồi bại?
5/ Ông có thấy Trung Cộng hiện nay là hiểm họa của Hoa Kỳ và cũng là hiểm họa của thế giới, sau khi tin tức con “Virus Wuhan” là do chủ mưu của Trung Cộng phát tán đã được xác định?
6/ Ông có thấy cái đám lãnh đạo ngành FBI, CIA trong Chính Quyền Barack Hussein Obama đã tham gia vào âm mưu lật đổ Tổng thống Donald Trump?
7/ Ông có thấy nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam yêu nòi giống ở Hải ngoại đều ủng hộ Tổng thống Donald Trump là chính đáng hay là “bựa” như sự miệt thị của Đại tá bác sĩ Quân Y Hoàng Cơ Lân thốt ra?
Sở dĩ tôi viết thư này cho ông, vì tôi muốn nhờ ông giải thích cho tôi về chữ “Bựa” để giữ nhân cách, nên tôi chỉ đặt sơ sơ cho ông 7 câu hỏi để ông trả lời. Sau khi nhận được sự trả lời của ông, tôi sẽ dùng nó để quảng bá cho anh em bà con tôi biết quan điểm điểm của bậc Thầy để họ quyết định cách sử dụng lá phiếu của họ cho chính xác.
Dù sao ông đã từng ăn cơm Quốc gia, từng giữ trọng trách lớn trong Chính quyền Quốc Gia, tôi nghĩ rằng ông sẽ không tiết kiệm lời nói để giải đáp mối ưu tư của một người lính Quốc gia, từng bay đêm để bảo vệ bầu trời cho ông an giấc. Ông phải có bổn phận trả nợ áo cơm của Miền Nam cho dân Miền Nam. Nếu ông im lặng, tức là ông quỵt nợ. Ông đừng bắt chước mấy ông trí thức khác mà sống với cái câu “Ơn đền, oán trả, nợ để đó” là không được đâu. Bởi vì ông hành xử như thế thì cái bằng Tiến sĩ của ông nên ném vào sọt rác và cái chuyện lâu nay ông đi diễn thuyết trong Cộng Đồng là chuyện bá láp.
Thư này tôi viết cho ông là để giúp ông nhớ trách nhiệm người khoa bảng phải tập làm người trí thức đó. Tôi làm ơn cho ông; không phải làm phiền ông. Tôi hy vọng ông trả lời cho Cộng Đồng biết vì sao người Việt phải ủng hộ Tổng thống Donald Trump hoặc tại sao lại có người ủng hộ Joe Biden. Nếu ông không trả lời được, tôi sẽ giúp ông trả lời. OK?
Trân trọng chào ông tạm biệt ông Tiến Sĩ.
Bằng Phong Đặng văn Âu.
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
----------