BBT : Với vai trò thông tin, chúng tôi xin phổ biến video clip của Phuong Nguyên dưới đây kèm theo lời bình luận của người chuyển bài là ông Nam Do (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) về sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là ông Trần Thanh Đằng
LỄ TUYÊN NGÔN TỔNG THỐNG LÂM THỜI TRẦN THANH ĐẰNG
Tác giả : Phuong Nguyen Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-29

Bao nhiêu năm qua Việt Nam mất vào tay bọn cộng sản, người Việt Tỵ Nạn phải lưu vong nơi xứ người. Niềm tin một ngày trở lại quê hương khi sạch bóng bọn Thổ phỉ cộng sản, mang cờ vàng về dựng lại trên toàn đất nước VN, mang lại Tự Do - Độc Lập - Nhân Quyền cho đồng bào VN. Nhưng niềm tin của đồng bào trong và ngoài nước đã bị một số tổ chức lợi dụng để mưu đồ mục đích đen tối, đưa đến hậu quả ngày hôm nay mọi việc tranh đấu chống Cộng tại Hải Ngoại không còn được sự ủng hộ của đồng bào như thập niên 80-90 bởi những tổ chức:
1. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hiện nay đã trở thành Đảng Việt Tân. Gây những xáo trộn, phân hoá, chia rẽ trong các Hội Đoàn trên toàn Hoa Kỳ.
2. Tổ Chức Chính phủ Nguyễn hữu Chánh nay hoạt động với tên Đảng Dân Tộc, tạo thanh thế với những tướng lãnh VNCH tham dự hầu lôi kéo được các quân nhân QLVNCH ủng hộ, nhưng cũng chỉ bình phong của một sự lừa bịp không tạo được tin tưởng của đồng bào hải ngoại trong một thời gian "Gióng trống khua chuông"
3. Chính phủ Đệ Tam Cộng Hoà do Tổng Thống "TỰ PHONG" Đào minh Quân thành lập, trong con mắt đồng bào như một nhóm phường tuồng, nhóm hề rẻ tiền chẳng mang vui dù chỉ vài trống canh..
Mới đây một tổ chức mang tên " Việt Nam Toàn Dân Tự Quyết" giới thiệu một "Tổng Thống" mới toanh tên TRẦN THANH ĐẰNG tại thành phố Westminster Nam California, xin hãy xem video clip đính kèm để có sự nhận định về buổi ra mắt giống như một phường "RẺ TIỀN" có sự tham dự một vài nhân vật thường xuất hiện trong các sinh hoạt trong Cộng Đồng tại Nam California.
Chúng ta hãy "NHẬN DIỆN NHỮNG CON RỐI CHÍNH TRỊ" đang gây mất NIỀM TIN trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS Hải Ngoại
Nam Do
----------