Donald Trump muốn hoãn bầu cử tổng thống Mỹ 2020
Nguồn: BBC Tiếng Việt Ngày đăng: 2020-07-30
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ra kêu gọi, nói rằng bầu cử tổng thống tháng 11 nên được tạm hoãn, vì bỏ phiếu qua bưu điện có thể tạo ra lừa đảo và kết quả sai.
Ông nói nên tạm hoãn để cử tri có thể đi bỏ phiếu "đàng hoàng, an toàn".
Từ lâu ông Trump cho rằng bỏ phiếu qua bưu điện có thể tạo ra gian lận.
Các tiểu bang Mỹ đang định tăng cường bỏ phiếu qua bưu điện vì lo ngại y tế trong dịch Covid-19.
Đầu tháng này, sáu tiểu bang Mỹ dự định tổ chức bỏ phiếu qua đường bưu điện toàn bộ: California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon và Washington.
Theo đó, họ có thể gửi phiếu cho các cử tri để họ gửi lại.
Nhưng từ lâu ông Trump cho rằng phương pháp này dẫn tới gian lận.

----------