Rõ khổ: Giờ chót Cha Pavone lại từ chức cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump. Đằng sau vụ Portland
Tác giả : Vietcatholic news Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-08-01
----------