Tham luận về quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam
Source: FB Bo Bun Nem Posted on: 2018-05-18


Tác giả Bo Bun Nem
Chúng ta, những người Việt nam yêu nước ở hải ngoại phải làm gì để góp phần giúp cho người Việt nam yêu nước trong xứ đứng lên đòi quyền sống, quyền dân tộc tự quyết, quyền bầu cử ứng cử tự do dân chủ thật sự ?
Trong mục đích vừa kể, tôi nghĩ, người VN ở hải ngoại phải làm một số việc sau đây :
1- Lập bản thu lượm tin tức trong và ngoài nước Việt Nam, liên quan đến Việt Nam, đến quyền sống, quyền dân tộc tự quyết, quyền bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ… do VC và TC vi phạm.
2- Lập ban biên tập để lược thuật các tin tức nói trên.
3- Lập ban dịch thuật bằng các ngôn ngữ chính như Anh, Pháp, Hoa, Việt, hay những ngôn ngữ địa phương nơi có các Việt Kiều sinh sống, do chính họ đảm trách việc dịch thuật và phổ biến các nơi, các nhân vật trong nước địa phương của họ cư ngụ …
4- Lập ban thông tin tuyên truyền để phát tán các tài liệu tin tức đã dịch với lời phân tích, phản đối CS Tàu Việt, lời kêu gọi đến những nơi, những người cần biết và có thể giúp cho phong trào đòi nhân quyền, dân quyền ở Việt Nam, mỗi tháng một lần, và, những lần có tin đặc biệt cần cho mọi người biết ngay…
5- Nếu nơi nào không có các ban nói trên thì các ban đó ở nơi khác phụ trách phổ biến luôn .. .
6- Các nơi cần gửi như các trang mạng hay văn phòng của những lãnh đạo hay chính trị gia, bộ ngoại giao của các nước có thể giúp hay có ảnh hưởng đến Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo chí, viện nghiên cứu chính sách ….
7- Và gửi cho các cơ chế quốc tế, các cơ chế của LHQ có liên quan, có thẩm quyền đối với các vi phạm về nhân quyền, dân quyền, quyền bảo vệ sự độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của VN …
8- Nhất là, gửi cho các nước đã ký kết, cam kết, làm chứng … trong Hiệp Định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh và tái lập hoà bình ở VN, như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Ba Lan, Hung gia Lợi, Nam Dương, Nga sô, Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam, và nói với họ rằng, họ cần yểm trợ tận tình cho nhân dân VN chiến đấu dành lại cho kỳ được quyền dân tộc tự quyết, quyền lảnh đạo đất nước,quyền tự do bầu cử ứng cử, để lập một quốc hội, một chính quyền tự do dân chủ thực sự, để lảnh đạo đất nước và nhân dân VN, đòi lại các phần lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo... đã bị ngoại bang chiếm đoạt, thì, vùng Đông Nam Á sẽ được ổn định, hòa bình, còn nếu các nước đã ký kết, cam kết, bảo trợ cho Hiệp Định Paris 1973 mà cứ tiếp tục làm ngơ, quay mặt, phủi tay, quay lưng, để mặc cho cộng sản tàu Việt tung hoành ngang dọc trên đất nước, trên thân xác và tinh thần của nhân dân VN, thì chính 1 số các nước nầy, dù vô tình, cũng có thể bị xem là những kẻ chủ mưu, đồng lõa, trong việc khuấy động, làm mất an ninh ở vùng lãnh thổ, biển, đảo … của Đông Nam Á, để trục lợi …
9- Lập ban văn nghệ, hát những bài ca tranh đấu, để nâng cao tinh thần dân tộc, những bài hát có chủ đề về tình quê hương để khơi dậy lòng yêu nước, nhớ quê hương, và để gây quỷ yểm trợ cho các chi phí hoạt động yêu nước trong và ngoài VN …
Chúng ta, mọi người VN, trong nước và ở hải ngoại, tùy theo vị trí của mình, mỗi người làm những hành động thích hợp với hoàn cảnh, với vị trí của mình …trong mục đích giải thể chế độ độc tài toàn trị của cộng sản tàu Việt trên đất nước và dân tộc Việt Nam …
Chúng ta, mọi người VN phải vô hiệu hóa sự lãnh đạo toàn xã hội VN của ĐCSVN, và của Trung Cộng đối với VN, cũng như đối với CSVN, bằng cách :
a- Người VN trong nước và ngoài nước, tự suy nghĩ và thực hiện, hành động, bằng mọi phương cách, như
- rỉ tai tuyên truyền về những thảm trạng của đất nước do VC và tàu cộng gây ra…, để mọi người cùng hiểu rõ những thảm họa ở VN,
- kéo nhau đi ngoài đường, hô to, và căng biểu ngữ có viết vắn tắt bằng ngôn ngữ Anh văn, hay ngôn ngữ địa phương nơi mình cư ngụ, những gì mà cộng sản tàu Việt đã làm hại dân tộc, đất nước, biển đảo của VN, để mọi người hiểu rõ những thảm trạng, những tai họa bi đát do cộng sản tàu việt đã gây ra cho dân tộc VN ….
Người VN ở ngoài nước là một bộ phận, góp phần cố vấn về tư tưởng, hành động cho nhân dân trong nước, rằng phải làm gì, để vô hiệu hóa sự lãnh đạo của cộng sản tàu Việt trên đất nước và dân tộc VN, vô hiệu hóa sự tàn phá đất nước và tàn sát con người VN, vô hiệu hóa các hành động cướp nước, cướp đất nước biển đảo của VN …
b- Đòi cộng sản Tàu Việt, và yêu cầu Liên Hiệp Quốc, cùng các nước đã ký kết, cam kết, bảo trợ Hiệp Định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh, tái lâp hoà bình ở VN phải thi hành nghiêm chỉnh những lời cam kết, sự ký kết của họ, họ phải dùng mọi biện pháp chế tài mạnh mẽ, hiệu quả, để nhân dân VN được thực thi quyền dân tộc tự quyết, được tổ chức tổng tuyển cử một cách tự do dân chủ thật sự, có sự giám sát cửa quốc tế, để nhân dân VN cả nước, bầu ra một quốc hội mới, lập hiến, lập pháp, một chính quyền mới, có đủ tài năng, đạo đức, có thể lãnh đạo đất nước VN đi đến bến bờ vinh quang, độc lập, tự do, dân chủ, tiến bộ, phú cường, ấm no, hạnh phúc, trong đó, mọi thứ quyền làm người, quyền sống, nhân quyền, dân quyền đều được bảo đảm, đều được thực thi nghiêm chỉnh …
c- Thỉnh cầu thế giới tự do tiến bộ, làm mọi cách để gây áp lực cho cộng sản tàu Việt phải thi hành các quyền căn bản về con người đã ghi trong các bản tuyên ngôn, công ước về nhân quyền, trong bản Hiến chương của Liên Hiệp Quốc về quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc trên thế giới, và quyền tự quyết dân tộc của nhân dân của mỗi nước trên thế giới …
Người VN trong nước và hải ngoại phải bày tỏ sự phản đối thường xuyên, thường trực của mình trước các cơ quan ngoại quốc ở VN và ở nước ngoài nơi mình cư ngụ, để họ hiểu biết rõ ràng hơn về thảm trạng mà nhân dân và đất nước VN đang gánh chịu, đặng họ suy nghĩ, tìm cách thức, biện pháp giúp đỡ hữu hiệu cho công cuộc cách mạng dân chủ tự do mà nhân dân VN đang tiến hành …
Hãy nói cho họ biết, cho họ hiểu rằng, nhắc cho họ nhớ rằng, khi đất nước và dân tộc Việt Nam thoát được khỏi ách thống trị độc tài của cộng sản Tàu Việt, thì biển đông, và, cả vùng đông nam á sẽ thoát khỏi nanh vuốt của cộng sản Tàu, và vùng đất nầy không còn là ngòi nổ của cuộc chiến tranh vùng hay chiến tranh thế giới nữa …
Ngay từ bây giờ, mọi người VN trong và ngoài nước phải theo đuổi và thực hiện bằng mọi cách, một mục tiêu, duy nhất là VÔ HIỆU HOÁ sự lãnh đạo toàn xã hội VN của cộng sản tàu Việt, mọi bài viết, mọi lời diễn thuyết, đều một kết luận : vô hiệu hoá sự lãnh đạo độc tài độc ác của cộng sản tàu Việt trên đất nước VN … mọi thông tin, mọi biểu ngữ, mọi lời hô hào trong lúc biểu tình…tất cả, tất cả, chỉ chú tâm, chú trọng đến một chủ đề duy nhất : vô hiệu hoá sự lãnh đạo độc tài độc ác, toàn trị, của bọn cộng sản trên đất nước và nhân dân Việt Nam …
----------
Ý kiến độc giả :

Tác giả là một phụ nữ khiêm nhường đang làm việc tại VN nhưng có dũng cảm viết lên một bài tham luận về đất nước như trên thì đáng mặt anh thư đối với những tên Việt Gian ở hải ngoại chỉ biết chạy theo đồng tiền mua chuộc của bọn bán nước để lủng đoạn tinh thần của người tỵ nạn. Đặc biệt ô uế là tên ký giả Đoàn Trọng chỉ đáng hôn chân người phụ nữ này mà e rằng còn bất xứng với chân của cô ta.


Ê Đoàn Trọng, coi chừng cái miệng mày làm dơ chân người ta

Kim Hoa Bà Bà