TIN MỚI hay quá: TT TRUMP đã CHỈ RA khối tài sản KHỔNG LỒ của OBAMA không làm MÀ CÓ
Tác giả : Tin Mới Hoa Kỳ Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-08-11
----------