TT Trump đứng nắng cả tiếng đồng hồ “soi kính chiếu yêu”, Joe Biden lộ nguyên hình
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-08-12
----------