TT Donald Trump được mật vụ đưa đi lánh nạn và lý do đằng sau….
Tác giả : Hoài An Nguồn: Tin Tức 24H Ngày đăng: 2020-08-12
----------