Thời sự Dương Đại Hải 08-21-2020
Nguồn: VBS Television channel - Youtube Ngày đăng: 2020-08-22
Phần 1

Phần 2

Phần 3
----------