BẦU CHO AI Ở KHU VỰC 7 ?
Author: Kiêm Ái Posted on: 2018-05-20
Trong 4 ứng cử viên vào chức vụ nghị viên khu vực 7, chúng ta sẽ bầu cho ai?
- Người dân tị nạn Cọng Sản DỨT KHOÁT KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM.
- Vì sao?
1) Nguyễn Tâm đã hội họp với tên Võ Văn Kiệt đương kim Thủ Tướng VCtừ khi Hoa Kỳ vừa bỏ cấm vận cho VC (1990). Các cuộc hội họp gọi là meetting đó nội dung là gì? là Võ Văn Kiệt về với người Quốc Gia chống Cọng? hay Nguyễn Tâm sẽ hoạt động cho VC?
Xin đồng hương khu vục 7 trả lời.
- Từ năm 1975 cho đến nay, có ai là người tị nạn lại được thủ tướng VC đương kim chụp hình chung hay chỉ duy nhứt một mình Nguyễn Tâm? Đã thế, Nguyễn Tâm lại rất hãnh diện đem treo trong phòng làm việc và tại tư gia.
Câu trả lời dứt khoát của người chống Cọng là không bầu cho Nguyễn Tâm.
2) Năm 2016 Nguyễn Tâm đã 2 lần âm mưu xóa NGÀY QUỐC HẬN để chạy tội cho VC, nhưng bất thành.
3) Năm 2017 Nguyễn Tâm đã ra nghị quyết ủng hộ VC có quyền treo cờ máu khắp thành phố San Jose, ngoại trừ những cột cờ thuôc sở hữu của Thành phố San Jose.
- Người dân tị nạn Cọng Sản DỨT KHOÁT KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM
- Nguyễn Tâm không có lương tâm khi quỵt tiền của insurance trả cho thân chủ của y. Vì thế, tòa án đã cấm Nguyễn Tâm hành nghề luật sư vĩnh viễn.
- Người dân tị nạn Cọng Sản DỨT KHOÁT KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM
- Nguyễn Tâm đã tự ý đổi tên họ của thân chủ của mình là bị cáo NGUYỄN THƯỢNG VŨ thành VŨ THƯỢNG NGUYỄN để cho đối phương của thân chủ mình thắng. Đây là một hành động BỈ ỔI ĐỆ NHỨT THẾ GIỚI LUẬT SƯ.
Muốn biết chi tiết xin hỏi khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ.
- Người dân tị nạn Cọng Sản DỨT KHOÁT KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM
- Bà Cao Thị Tình, người đã ủng hộ Nguyễn Tâm trên Calitoday là ai?
- là kẻ đã "Đại Diện Hội Chợ Lồng Đèn Đỏ" cổ vũ "PASSPORT TO VIỆT NAM" tức là cổ động đồng hương về VN giúp VC du lịch, buôn bán, v.v...
- Người dân Công Giáo tị nạn Cọng Sản DỨT KHOÁT KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM
- Nguyễn Tâm đã lợi dụng người Công Giáo khu Sacred Head, khi bị phát giác, đã công nhận có lỗi, hứa sẽ công khai xin lỗi nhưng vẫn thất hứa và tiếp tục lợi dụng.
KHÔNG CHỐNG CỌNG, KHÔNG TƯ CÁCH, LỢI DỤNG CẢ TÔN GIÁO MÌNH ĐANG THEO, ĐỒNG HƯƠNG DỨT KHOÁT KHÔNG BẦU CHO NGUYỄN TÂM.
 
Kiêm Ái
20.5.18
………