TT Trump vừa công bố 6 lời hứa vĩ đại, lịch sử Mỹ chưa ai dám làm điều tương tự
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-08-23
----------