Tôi ưa TT Trump - Bài viết quá sắc bén khiến phe "cuồng chống Trump" phải cứng họng!
Tác giả : Vũ Linh Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-08-23
----------