Thời sự Dương Đại Hải _ 08-25-2020
Nguồn: VBS Television channel - Youtube Ngày đăng: 2020-08-25
Phần 1

Phần 2

Phần 3


----------