Diễn từ của bà Melania Trump gây xúc động sửng sốt vì không tấn công nhưng kêu gọi nhân ái, và đoàn kết
Nguồn: Vietcatholic News - Youtube Ngày đăng: 2020-08-25
----------