Cảnh sát được thuê để giết người da đen ?
Tác giả : Kim Hoa Ngày đăng: 2020-08-27
Xem qua video clip đưới đây, quý vị sẽ thấy sự giết người vô lý của nhân viên cảnh sát :
- Nạn nhân Jacob Blake không phản ứng chống đối cảnh sát hoặc trốn chạy, anh vẫn từ tốn đi vào xe.
- Cảnh sát vẫn theo sát sau lưng anh ta và chỉa súng vào người dù anh ta không vũ trang.
- Cảnh sát lạnh máu bắn liên tiếp 7 phát vào sau lưng anh ta.
- Mục đích bắn 7 phat là gì ? Chỉ có mục đích là cố tình giết chết nạn nhân mà thôi.
- Vì sao phải giết chết ? Vì Thù oán cá nhân ? Vì Cảnh sát nổi điên ? Vì Cảnh sát được phe Dân Chủ thuê mướn để giết người da đen với mưu đồ chính trị ?
- Vụ cảnh sát ghì gối trên cổ của George Floyd lâu đến 8 phút là có mục đích cố tình giết người, nhưng vụ đó chưa tạo nổi loạn đúng mức nên phải tái diễn một vụ giết người da đen khác để kích động quần chúng dấy lên cuộc cách mạng để lật đổ chính quyền hiện tại.
- Muốn giải quyết êm đẹp thiết nghĩ nên mang hai tên cảnh sát giết người này thả vào giữa đám đông da đen để họ xử lý cho công bằng theo nguyên tắc GIEO GÌ GẶT NẤY.
- Joe Biden và Pelosi sẽ nát óc để nghĩ ra kế độc và quyết định số mạng của hai người cảnh sát sát nhân này. Nếu để cho đám đông giết thì dân sẽ hết giận và không còn hứng thú để bạo động tiếp… rồi kế hoạch tạo cách mạng lật đổ sẽ thất bại. Nhưng nếu cứu sống họ thì sẽ mất lòng dân da đen và sẽ mất phiếu bầu của cộng đồng da đen.
Quý vị nghĩ sao ?
Kim Hoa

Jacob Blake Shot by Police Sparks Protest
----------