Diễn văn ủng hộ TT Trump chấn động nước Mỹ tại Nghị hội Quốc gia đảng Cộng Hòa
Nguồn: DTV Thuyết Minh Ngày đăng: 2020-08-28
----------