KHEN LỪA...
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2020-08-28
Cảm tác khi thấy nàng Hiêu và vợ chồng cựu Tông Tông Obama đăng đàn chê bai TT Donald J. Trump không biết mần Tổng Thống.

Nàng Hiêu quái ác, dối gian
Chê rằng Trump chẳng biết làm Tông Tông (1)
Rồi nàng ấy nói không thành có
Vu cáo Trump nghe rõ kinh hoàng
Ngại nàng mệt lả, chết "oan"
Tha Hương nói tiếp, giúp nàng tí ti...
*
Mà đã nói, Hương thì nói thật
Không như Hiêu, khuất tất, gian hùng
Nói rằng ngài Tổng Thống Trump
Chẳng làm Tổng Thống kiểu chồng của Hiêu !
Toà Bạch Ốc không thiêu danh dự (2)
Chẳng thổi kèn, thành thử nàng chê
Gian tham, phản quốc là nghề
Của Bill, Hiêu với chàng hề Đía thôi
Như cái thuở trên ngôi Ngoại trưởng
Đại sứ ư? Hiêu nướng cái vèo
Thương ông, nước Mỹ lệ gieo
Đía - Hiêu cá sấu khóc theo là ...huề
Gia đình xót người về âm phủ
Đi kiện Hiêu, hỏi chứ được gì? (3)
Cuối cùng, Hiêu chẳng hề chi
Nàng còn cười giễu tử thi nữa mà! (4)
Cả vụ Hiêu cùng Nga mua bán
Uranium, Hiêu phản quốc gia (5)
Đến nay cũng vẫn nhập nhoà
Chưa lôi Hiêu được ra toà đó thôi !
Rồi Email ba mươi ngàn cái (6)
Hiêu xóa đi, tranh cãi vẫn còn
Foundation mới thiệt ngon
Clinton, tiền qũy béo tròn, đúng không? (7)
*
Trump chỉ nhận một đồng lương nhé
Thua tiền Hiêu lã lẽ tất nhiên
Mặc dù công việc triền miên
Lợi dân ích nước, cần chuyên Ông làm
Một Tổng Thống không ham tiền bạc
Mong cứu quê thoát nạn cộng Tàu
Và làm nước mạnh dân giàu
Nên bày phản quốc chỉ cầu Ông ...rơi
Lòng yêu nước sáng ngời, anh dũng
Ông đã làm theo đúng LƯƠNG TÂM
ANTIFA thế lực ngầm
Tàu và Dân Chủ âm thầm nhúng tay !
Cho Hiêu ra đúng ngày Đại Hội
Và cả bày nói dối, làm gian
Chính Lừa nhuộm đỏ giang san
Mà vu Trump chẳng biết làm Tông T̉ông...
Lừa sinh sản một ông ngủ gật
Biết gật khi Tàu giật Tàu khều
Núi sông tùy Chệt xoay chiều
Tương lai để cộng tròng chiêu đại đồng !!!
*
Đúng, Trump khác ba ông tiền nhiệm
Không cho Tàu vào chiếm núi sông
Không cho chù thuyết đại đồng
Đưa dân vào cảnh cùm gông cộng Tàu
Không hèn yếu cúi đầu chịu nhục
Không vì tiền, chẳng mục cong lưng
Công du, xin lỗi không ngừng
Để Tàu ban tước anh hùng.....hậu môn (8)
Nên cánh tả căm hờn oán giận
Quyết diệt Ông, trả hận giùm Tàu
Nhưng Trời cho phép chúng đâu
Bèn giao sứ mệnh hoàn cầu cho Ông
Ông vào cuộc, tát đầm, lọc nước
Đem tài năng đảm lược cứu đời !
*
Bao năm giả điếc vờ đui
Lừa ôm tiền Chệt, Lừa vùi núi sông
"Thế gian được vợ hỏng chồng" (9)
Nhưng Hiêu tráo trở, tương đồng cả hai
Thêm Ba Đía, bự thêm oai
Và cô vợ Đía toàn tài ác gian (10)
*
Mị dân phản quốc một đàn
Khen cho qủy quyệt mưu toan loài Lừa ...

Tha Hương

Links tham khảo:
8/ Hậu là sau. Môn là cửa. Hậu Môn là cửa sau. Bác nào cao kiến nghĩ sao tùy ý, Tha Hương nhà cháu không có trách nhiệm. Kẻ nào vu cáo Tha Hương nói Hậu Môn là tục thì hãy tự xét lại tư tưởng:
1/ thân cộng, binh Lừa,
2/ Lòng ta xấu, ý ta tục rồi gán cho người. Những kẻ này Tha Hương không quan tâm.
9/ ca dao tục ngữ :
"Thế gian được vợ hỏng chồng
Mấy khi mà được cả ông lẫn bà "