Sợ lộ ngu xuẩn, Pelosi ngăn cản Biden tranh luận công khai
Nguồn: Trinh Tran Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-08-29
----------