Toàn văn diễn từ của ngài Donald Trump chấp nhận sự thụ ủy của Đảng CH tranh cử TT
Nguồn: DTV Thuyết Minh - Youtube Ngày đăng: 2020-08-29
----------