Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới ‘hai năm mươi’
Nguồn: DKD News - Youtube Ngày đăng: 2020-08-30
----------