Ngài Trump chưa cần ra tay, mình Phó TT Pence là đủ hạ gục Biden và đảng Dân Chủ
Nguồn: DTV Thuyết Minh - Youtube Ngày đăng: 2020-08-31
----------