Tạp chí Times tiết lộ nguồn tin từ GS Trung Quốc: họ Tập đã giấu dịch và âm thầm tạo lan truyền đến Mỹ
Nguồn: TheSaigonPost Ngày đăng: 2020-08-31
----------