Nhân vật cốt cán trong đảng dân chủ tuyên bố ủng hộ TT Donald Trump tái đắc cử
Tác giả : Hoài An Nguồn: Tin Tức 24 h - Youtube Ngày đăng: 2020-08-31
----------