Quá đẹp: Diễn từ của Tổng thống Trump kết thúc với bài Ave Maria – Kinh Kính Mừng Maria được phổ nhạc
Nguồn: Vietcatholic News - Youtube Ngày đăng: 2020-09-01
----------