Donald J Trump - Vị Tổng Thống Mỹ mang thiên mệnh "Đả Trung Bài Cộng", tái lập trật tự thế giới
Nguồn: DTV Thuyết minh - Youtube Ngày đăng: 2020-09-03
Bài viết “Trump kết liễu các ảo tưởng Hoa Kỳ” của Tạp chí Foreign Affairs, bản dịch Vũ Văn An – VietCatholic, sẽ cho chúng ta thấy được rằng: Lịch sử đã chọn Donald J Trump làm Tổng Thống với thiên mệnh "Đả Trung Bài Cộng", tái lập trật tự thế giới dưới sự bá chủ của siêu cường Mỹ.

----------