Cô bé 11 tuổi giải thích lý do em ủng hộ Tổng thống Donald Trump
Nguồn: Trí Thức VN Ngày đăng: 2020-09-04


KEEP AMERICA GREAT (Official Music Video) - Trump Song by Camille & Haley

POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19
Hoan nghênh cháu Chao Kelly, hậu duệ của chiến hữu Chính Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù VNCH.
Trong ngày 8/14/2019 Tổng Thổng Donald Trump đi kinh lý cổ động bầu cử ở Tiểu bang New Hampshire, Cháu Chao Kelly đã được Phóng viên phòng vấn.
Cháu Chao Kelly phát biểu là cháu mong muốn Tổng Thống Donald Trump được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 2020 để phục hồi lại nước Mỹ và tiếp tục 3 nhiệm kỳ để:
1) Khai trừ những phần tử thân Cộng Sản đang sống trên đất Mỹ và nhấn mạnh đang Dân Chủ Democrat đang phá hoại đất nước Mỹ.
2) Tiêu diệt Tầu Cộng đã lợi dụng với sự giúp đỡ của đảng Dân Chủ, Tổng Thống Bill Clinton và Rack Obama để trốn thuế nhập cảng vào Mỹ hơn 30 năm và giúp Trung Cộng giàu mạnh và làm cho nước Mỹ ảnh hưởng về Kinh tế và Quân đội.
3) Chống khủng bố mà từ xưa trong nước Mỹ chưa từng bị trầm trọng những năm sau này vì dễ dàng cho người đi dân bất hợp pháp vào nước Mỹ.
----------