LIVE: Phóng sự San Diego - Diễn hành tàu biển ủng hộ TT Trump - Boat Parade
Nguồn: PhoBolsaTV Ngày đăng: 2020-09-07
----------