Sep 7,20_Cụ Joe Biden bị cựu Quân nhân Mỹ "CHỬI" sấp mặt lồng và Ông không xứng đáng là Tổng thống
Nguồn: Hasuko News Nerwork - Youtube Ngày đăng: 2020-09-07
----------