TT Trump nổi giận trước trò đê hèn của bọn truyền thông thổ tả!
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-09-08
----------