BÀI PHÂN TÍCH HAY - KHÔNG NGHE THÌ UỔNG : 'Donald J. Trump - Vị tổng thống của hòa bình'
Nguồn: TheSaigonPost - Youtube Ngày đăng: 2020-09-09


******
 

7:43 / 8:08 Labor Day - Back the Blue - Trump Boat Parade - Jupiter Florida
----------