Biển đông thập diện mai phục Mỹ-Anh cùng nện Trung Cộng ốm đòn
Tác giả : Hoài An Nguồn: Tin Tức 24H - Youtube Ngày đăng: 2020-09-14
----------