TIN QUỐC TẾ VÀ VN 14/9/2020: Bưu Điện Hoa Nam tố cáo CSVN copy sách kiểm duyệt của CSTQ
Nguồn: Phong Tran Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-09-14
----------