Phá hoại nước Mỹ bất thành, Joe Biden nhận cú TÁT trời giáng từ Dân Mỹ khi họ biết toàn bộ sự thật
Nguồn: Saigon News Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-09-14
----------