Toàn văn bài phát biểu của Tổng Thống Donald Trump trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc
Tác giả : DTV Thuyết minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-09-24
----------