TT.Trump bác bỏ tin nộp thuế $750/năm. Đề nghị xét nghiệm ma tuý trước khi tranh luận.
Tác giả : Sonia ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-09-28
----------