Ngũ Giác Đài lập tức triệu hồi cuộc họp khẩn cấp, nước Mỹ đang ở trong tình trạng báo động đỏ
Nguồn: Saigon News - Youtube Ngày đăng: 2020-09-29
----------