TIN TỔNG HỢP 30/9/2020: Truyền thông cánh tả "binh" Biden tố TT Trump "chiếm" diễn đàn
Nguồn: Phong Tran channel - Youtube Ngày đăng: 2020-09-30
----------