Ai thắng trong cuộc tranh luận? không quân Mỹ ráo riết chuẩn bị chiếm đảo Trung Cộng ở biển đông?
Tác giả : Hoài An Nguồn: Tin tức 24H Ngày đăng: 2020-10-02
----------