Thượng viện chắc chắn bỏ phiếu cho thẩm phán tối cao Amy Barrett trước ngày bầu cử.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-05
----------