Trung Quốc giật thót mình trước vũ khí khủng mới của Ấn Độ , "cuộc chơi" đã thay đổi
Tác giả : TheSaigonPost Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-07

NÓNG! Trung Quốc ngang ngược công bố thời gian "XÂM CHIẾM BIỂN ĐÔNG BẰNG ᐯŨ ᒪỰᑕ và THU HỒI ĐÀI LOAN"
----------