TỔNG HỢP cuộc tranh luận giữa PTT Mike Pence và ứng cử viên PTT Kamala Harris !
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-10-08
----------