Sau đêm tranh luận tuyệt vời, Ai đã thắng ? Bà Harris hay Phó Tổng thống Mike Pence?...
Tác giả : Đặng Thế Nguyên Nguồn: ĐTN - Riêng một góc nhìn - Youtube Ngày đăng: 2020-10-09
----------